Bylo nebylo aneb bio nebio

Do jaké míry jsou produkty Energy přírodní, organické či bio? Jaké jsou použity konzervační látky? Proč přípravky obsahují tu či onu ingredienci? Jak číst etiketu produktů? Milujeme edukované zákazníky, a tak nám na tyto otázky v tomto článku odpoví Tomáš Škopek - generální ředitel společnosti Energy, který se podělí o základní hodnoty, principy a filozofii, kterou se řídí při vývoji a výrobě produktů.

Nová pravidla označování kosmetických výrobků

Pokud se cítíte zmateni z některých novinek, které si pro nás nachystala Evropská unie, vězte, že nejste jediní. Také bychom vás rádi ujistili, že ani my jsme se nezbláznili, i když by to tak při prvním pohledu na některé etikety mohlo vypadat. Dle nové směrnice jsme jako výrobci povinni uvést do složení výrobku i stopová rezidua všech látek, které se vyskytují na bezpečnostních listech dodavatelů extraktů nebo silic, a to i přesto, že jsou jejich integrální součástí a do přípravku se nepřidávají! Absurdní situace tak nastává například u vzácných silic, které jsou těmi nejdražšími a nejexkluzivnějšími přírodními látkami, jež v přípravcích máme. Jejich použitím jsme nuceni přidat na etiketu takové látky jako farnesol, benzylbenzoát, citral, eugenol a další. Stejná situace nastává u oblíbeného Dermaton gelu, kde posledních pět položek složení zaujímají parabeny, které jsou opět součástí bezpečnostního listu, v tomto případě extraktu ze zeleného čaje.

Nepomohl apel aromaterapeutických společností z celé Evropy, direktiva byla prosazena a její naplnění je kontrolními orgány vyžadováno. Stejně „krásné“ etikety tak můžete vidět nejen u nás, ale i u takových jmen přírodní kosmetiky jako Dr. Hauschka a všech ostatních.

Pokud nedojde ke změně legislativy a nezvítězí opět zdravý rozum, na podobné etikety si bohužel budeme muset zvyknout. Dokonce i u tak úžasně přírodně laděných produktů, jako je nový Pentagram® pěsticích krémů Renove. Žádná z těchto látek přitom nebyla do produktů uměle přidána a je uváděno pouze jejich teoretické nestanovitelné množství!

V každém případě se budeme snažit najít cestu, abychom dostatečně jasně označili ty látky, které jsou v produktu obsaženy takto teoreticky, druhotně.

A nyní něco o konzervantech

Naším posláním není vyrábět přípravky, které pokud možno nic neudělají, ale produkty účinné, efektivní a šetrné zároveň. Většina z nich obsahuje velký počet účinných ingrediencí ve velmi vysoké, terapeutické koncentraci, která nemá obdoby. V každém z přípravků zpravidla pracujeme s mimořádně vysokým obsahem bylinných extraktů (až 49 % oproti standardním 3 %), termální vodou, vzácnými oleji a esencemi. V některých používáme humátové kyseliny, přírodní latex a mnoho dalších látek, které považujeme za důležité pro danou oblast působení.

Všechny tyto ingredience musí fungovat ve vzájemné synergii, být stabilní, uživatelsky komfortní a v neposlední řadě zachovávat stejné vlastnosti po celou dobu trvanlivosti.

Pro každý přípravek tak hledáme nejvhodnější přídatné, nosné a konzervační látky, aby plnily nejen veškeré funkce, které se od nich očekávají, ale aby byly k organismu i prostředí šetrné. Stejně jako u symbolu jin-jang každé velké světlo musí nutně obsahovat i malý stín, aby bylomožné docílit konečné harmonie.

Je velmi snadné na základě povrchních a neúplných informací z internetu vybrat jednu nebo některé ze složek a poukázat na její nepříznivé účinky. Mnohem těžší, ale jediné poctivé, je vést skutečnou diskuzi, zakládající se na znalostech a zdravém úsudku, nikoliv na strachu.

Jsme vášnivými zastánci přírodních látek a přirozených postupů a věřím, že jsme to za dobu existence naší společnosti jasně prokázali. Na druhou stranu nepodléháme a neshledáváme zajímavým extrémní pohled, který v konečném důsledku poškozuje možnosti a krásu přírodních produktů, vytváří falešné představy a ohýbá pravdu.

Pevně a s čistým svědomím si stojíme za tím, že neexistuje cesta vysoce účinného kosmetického produktu s terapeutickým obsahem živých účinných látek bez nutnosti tento produkt ošetřit a použít k tomu vhodnou a šetrnou konzervační látku.

I respektovaná a uznávaná organizace ECOCERT aktualizuje každoročně seznam konzervantů včetně těch syntetických, chcete-li chemických, které jsou v bio produktech akceptovány! Nejdůležitější se proto stává otázka, do jaké míry je schopen výrobce najít a otestovat látky, které jsou co možná nejšetrnější, aby ta malá tma ve velkém světle byla spíše jemným stínem. Pokud je konzervace přípravku podceněna, nastává opačný efekt. Budete-li pátrat na internetu, najdete v systému rychlého varování RAPEX případy, kdy v postižených produktech postupně vznikají kvasinky a plísně, které bohužel zákazník v prvních měsících nemá šanci okem odhalit. Co však již doslova na vlastní kůži pozná, je vliv sekundárních metabolitů těchto plísní, které jsou silnými alergeny a jsou u nich skutečně prokázány karcinogenní a toxické účinky.

Jaké produkty jsou BIO, jaké ORGANIC a proč nemají všechny toto označení?

Z pohledu legislativy jsou obě označení, BIO i ORGANIC, naprosto totožná. Znamenají stejný objem formulářů, potvrzení a razítek. Největším problémem však je samotné nastavení systému, které je vhodné spíše pro jednosložkové nebo jednodušší produkty. Nová řada zelených potravin Energy do těchto přihrádek poměrně dobře zapadá, a proto je až na výjimky plně ORGANIC certifikována.

Složitější situace nastává u našich typických extraktů, nejvíce potom u těch pentagramových, které obsahují někdy až 19 složek. Získat bez výjimky potřebné dokumenty od každé z nich v reálné praxi nejde, a jedná-li se například o kontrolovaný sběr z volné přírody, je to z principu věci zhola nemožné.

Naší vizí do budoucna tedy není snaha zařadit se do těchto přihrádek, ale hledat cestu k důvěře a pocitům zákazníka přímo. Prostřednictvím vlastních organických farem pěstovat klíčové byliny svými silami, stejně jako připravovat nejdůležitější oleje a do budoucna i silice. Vše v otevřeném prostředí, do kterého může každý nahlédnout, procítit jej a třeba v něm i několik dní pobýt.